Giải thưởng

Giải thưởng

Top 10 Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số

Make in Viet Nam 2022

Giải thưởng

Chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam 2021

Giới thiệu chung

Kho dữ liệu dùng chung là nơi cung cấp các thông tin như các bộ dữ liệu được chia sẻ; mô tả cấu trúc dữ liệu; các hướng dẫn kĩ thuật để khai thác dữ liệu; các phương thức, giải pháp kỹ thuật để khai thác, sử dụng dữ liệu.

Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung là chiến lược tổng thể, giúp định hướng triển khai một cách thống nhất và đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước để tránh lãng phí, trùng lắp và tiết kiệm ngân sách; đáp ứng các mục tiêu chiến lược phát triển thành đô thị thông minh và nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp.


CÁC TÍNH NĂNG

web-design

Trích xuất và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, hỗ trợ nhiều hình thức trích xuất: từ các cơ sở dữ liệu, từ tập tin csv, tập tin excel và từ API. Thời điểm trích xuất dữ liệu được chỉ định thông qua cấu hình hệ thống.

web-design

Hệ thống hỗ trợ cơ chế nhận biết sự trùng lắp dữ liệu và sự sai lệch thông tin giữa các hệ thống nguồn thông qua hệ thống Kiểm tra xung đột dữ liệu.

web-design

Hệ thống cho phép quy định các thức kiểm tra xung đột dữ liệu, thiết lập các tiêu chuẩn cho dữ liệu.

web-design

Hệ thống cho phép khám phá các đối tượng dữ liệu trong hệ thống thông qua chức năng Danh mục dữ liệu và Từ điển dữ liệu.

web-design

Quá trình chỉnh sửa dữ liệu chưa đảm bảo chất lượng ở trên được thực hiện bởi các nhân viên có trách nhiệm thông qua việc phân quyền truy xuất đến các dữ liệu liên quan. Đồng thời hệ thống sẽ thực hiện thông báo trong ứng dụng chỉnh sửa dữ liệu, cũng như thực hiện thông báo đến các nhóm hoặc cá nhân quản trị dữ liệu nguồn thông qua email để tiến hành chỉnh sửa dữ liệu từ các nguồn dữ liệu.

web-design

Trong một số các trường hợp, dữ liệu chưa đảm bảo chất lượng sẽ được chuyển đổi qua hình thức đảm bảo chất lượng một cách tự động bằng cách cấu hình hình thức chuyển đổi dữ liệu. Việc này thực hiện thông qua việc cấu hình hình thức chuyển đổi.

web-design

Hệ thống hỗ trợ cơ chế kiểm tra chất lượng dữ liệu, nhằm đảm bảo tất cả những dữ liệu được tổng hợp về kho là dữ liệu đảm bảo các tiêu chuẩn quy định.

web-design

Hệ thống cho phép truy xuất nguồn gốc của dữ liệu thông qua chức năng data lineage.

web-design

Hệ thống cho phép phân quyền người dùng để truy xuất vào các dữ liệu cũng như truy cập các chức năng của hệ thống.

web-design

Những dữ liệu bị xung đột hay không đảm bảo chất lượng được hệ thống tổng hợp về kho "Dữ liệu chưa đảm bảo chất lượng", một ứng dụng thuộc hệ thống cho phép chỉnh sửa những dữ liệu chưa đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào kho "Dữ liệu đảm bảo chất lượng".

Sơ đồ tổng quan

Giá trị mang lại

check Đối với người dân, doanh nghiệp

Sử dụng các thông tin được cung cấp từ hệ thống, chủ động tìm kiếm thông tin để phục vụ cho cuộc sống, công việc kinh doanh dựa trên nguyên tắc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tính riêng tư và an toàn thông tin.

check Đối với Chính quyền

- Nền tảng hỗ trợ tập hợp và chuẩn hóa tất cả các nguồn dữ liệu, hỗ trợ cho công tác quản lý, điều hành, báo cáo, ra quyết định của Lãnh đạo dựa trên dữ liệu đã được chuẩn hóa.

- Giúp chuẩn hóa dữ liệu của các đơn vị và chia sẻ ngược lại nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý của các đơn vị trên địa bàn tỉnh,

- Giúp thay đổi quan điểm trong việc chia sẻ dữ liệu, phối hợp giữa các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước,

gia-tri-mang-lai

Đăng ký tư vấn

Liên hệ ngay với chúng tôi trong hôm nay để được tư vấn chi tiết hơn về giải pháp hoặc phần mềm mà bạn đang quan tâm!