Giải thưởng

Giải thưởng

Top 10 Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số

Make in Viet Nam 2022

Giải thưởng

Chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam 2020

Giới thiệu chung

Cổng dữ liệu là nền tảng dùng chung nơi các cơ quan nhà nước công bố hiện trạng thông tin về dữ liệu của mình; kiểm kê dữ liệu, minh bạch về dữ liệu; là nơi chia sẻ các phương tiện, công cụ, kỹ năng để thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng dữ liệu bền vững trong Chính phủ điện tử.

Quản lý và hỗ trợ thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước; giám sát việc chia sẻ dữ liệu, giải quyết vướng mắc trong chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước. Cho phép người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu của mình, về mình do cơ quan nhà nước nắm giữ; các dịch vụ số khác trên cơ sở dữ liệu phân tích định lượng, dữ liệu được tổng hợp dữ liệu tự động từ nhiều nguồn khác nhau.


CÁC TÍNH NĂNG

files

Tra cứu & Khai thác

Tra cứu thông tin, khai thác sử dụng các dịch vụ chia sẻ qua:
  - SMS
  - Zalo
  - Web

files

Quản lý và hỗ trợ kết nối

Thực hiện các yêu cầu về khởi tạo các kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, giám sát việc chia sẻ dữ liệu, giải quyết vướng mắc trong chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

files

Cung cấp dịch vụ số của Chính phủ số

Cho phép người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dữ liệu (DL) của mình, về mình do cơ quan nhà nước nắm giữ, các dịch vụ số khác trên CSDL phân tích định lượng, DL được tổng hợp dữ liệu tự động từ nhiều nguồn.

files

Công bố hiện trạng về dữ liệu

Công bố hiện trạng thông tin về dữ liệu của mình, kiểm kê dữ liệu, minh bạch về dữ liệu, chia sẻ các phương tiện, công cụ, kỹ năng để thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng dữ liệu bền vững trong Chính phủ điện tử.

Sơ đồ tổng quan

diagram

Giá trị mang lại

check Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, công dân

- Tra cứu, tiếp cận thông tin, so sánh, đối chiếu dữ liệu nhanh chóng.
- Khai thác, sử dụng các dữ liệu để cải tiến công việc, cải thiện kết quả nghiên cứu.
- Tạo mới các dịch vụ dữ liệu chia sẻ cho các người dùng khác.
- Thúc đẩy phát triển và tạo ra các giá trị kinh tế mới từ việc khai phá giá trị của dữ liệu.

check Đối với Chính quyền

- Tăng cường tính minh bạch giữa các CQNN với nhau, minh bạch với người dân, doanh nghiệp.
- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia quản lý dịch vụ dữ liệu.
- Là một trong số các tiền đề để phát triển chính phủ mở.

gia-tri-mang-lai

Đăng ký tư vấn

Liên hệ ngay với chúng tôi trong hôm nay để được tư vấn chi tiết hơn về giải pháp hoặc phần mềm mà bạn đang quan tâm!