Giới thiệu chung

Cổng phản ánh hiện trường là công cụ giúp chính quyền ghi nhận các ý kiến phản ánh của người dân. Ứng dụng hoạt động trên nền web và thiết bị di động, cho phép các tổ chức, công dân nhanh chóng gửi ý kiến, góp ý, phản ánh các vấn đề liên quan đến môi trường, giao thông đô thị, an toàn xã hội... và theo dõi, nắm bắt tiến trình xử lý của các cơ quan nhà nước liên quan. Hệ thống này lần đầu tiên được chính quyền thành phố Đà Nẵng đưa vào sử dụng đầu năm 2016, đem đến những chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa chính quyền với công dân.


CÁC TÍNH NĂNG

files

Công dân

Truy cập vào hệ thống Góp ý để gửi tin phản ánh, ý kiến góp ý và theo dõi kết quả, đánh giá chất lượng của kết quả xử lý.

files

Cán bộ

Tiếp nhận và trả lời các ý kiến liên quan đến đơn vị của mình.

files

Hệ thống quản lý

Hệ thống có thể quản lý nhiều cấp xử lý: Tỉnh/ Thành phố, Quận/ Huyện/ Sở, Phường/Xã….

files

Tích hợp API

Hệ thống có tích hợp API chia sẻ với các hệ thống bên ngoài, cổng phản ánh, kiến nghị Quốc gia.

Sơ đồ tổng quan

diagram

Giá trị mang lại

check Đối với công dân

Là nơi để các tổ chức, công dân có thể gửi ý kiến, góp ý trực tiếp, phản ánh các vấn đề liên quan đến môi trường, giao thông đô thị, an toàn xã hội.

Qua cổng phản ánh hiện trường công dân, tổ chức có thể theo dõi, nắm bắt tiến trình xử lý của các cơ quan nhà nước liên quan.

check Đối với Chính quyền

Là cổng thông tin để các cơ quan Thành phố sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các cá nhân tổ chức một cách nhanh chóng.

Là một kênh hữu dụng để cán bộ có thể kịp thời xử lý, phản hồi các ý kiến phản ánh, góp ý của tổ chức, công dân về các vấn đề an sinh xã hội, môi trường, giao thông đô thị, công trình công cộng.

gia-tri-mang-lai

Đăng ký tư vấn

Liên hệ ngay với chúng tôi trong hôm nay để được tư vấn chi tiết hơn về giải pháp hoặc phần mềm mà bạn đang quan tâm!