Giới thiệu chung

Phần mềm Quản lý vốn Xây dựng cơ bản (XDCB) là hệ thống quản lý các dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố, với đầy đủ chức năng quản lý dự án từ thủ tục thẩm định hồ sơ đến việc lập kế hoạch vốn, bố trí vốn, theo dõi tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân và nợ đọng...


CÁC TÍNH NĂNG

files

Danh mục dự án

Quản lý: Tên dự án, chủ đầu tư, mã chương, mã loại khoản, địa điểm xây dựng, tổng mức đầu tư, lịch sử điều chỉnh,...

files

Quản lý hồ sơ công trình/dự án

- Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
- Thẩm định báo cáo kinh tế kỷ thuật.
- Thẩm định dự án đầu tư.
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

files

Tổng nguồn

- Lập/ điều chỉnh kế hoạch Tổng nguồn vốn ngân sách hằng năm.
- Lập/ điều chỉnh kế hoạch Tổng nguồn vốn ngân sách trung hạn.

files

Tổng hợp nhu cầu vốn

- Lập kế hoạch nhu cầu vốn hàng năm gửi Sở KH&ĐT.
- Tổng hợp nhu cầu vốn, nhu cầu vốn điều chỉnh hàng năm, trung hạn của các đơn vị gửi về.

files

Kế hoạch vốn

Lên chi tiết kế hoạch vốn phân bổ đầu năm, điều chỉnh hàng năm/ trung hạn cho các nguồn chính: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, ODA.

files

Giải ngân

Tổng hợp thông tin vốn đã giải ngân từ báo cáo của các Chủ đầu tư.

files

Nợ đọng

Tổng hợp thông tin nợ đọng theo báo cáo của các Chủ đầu tư.

files

Thống kê

Cung cấp nhiều biểu mẫu thống kê theo chức năng nhiệm vụ quản lý.

Sơ đồ tổng quan

diagram

Giá trị mang lại

check Quản lý hiệu quả

Quản lý tốt các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh bao gồm từ thủ tục hồ sơ thẩm định đến việc lập kế hoạch vốn, bố trí vốn.

check Kênh thông tin xuyên suốt

Xây dựng một kênh thông tin xuyên suốt cho các đơn vị gồm sở, ban, ngành, thành phố, thị xã, chủ đầu tư, ban quản lý dự án… thực hiện quản lý các hồ sơ thẩm định, các báo cáo về nhu cầu kế hoạch vốn, báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân cũng như xem được các nội dung vốn được bố trí cho từng dự án của đơn vị đang quản lý.

check Tối ưu thời gian

Giảm thiểu thời gian xử lý thủ công, giảm thiểu rủi ro trong việc tổng hợp thủ công cho chuyên viên đồng thời nâng cao công tác quản lý, tăng hiệu suất làm việc khi thực hiện tin học hóa vào quản lý các dự án đầu tư.

gia-tri-mang-lai

Đăng ký tư vấn

Liên hệ ngay với chúng tôi trong hôm nay để được tư vấn chi tiết hơn về giải pháp hoặc phần mềm mà bạn đang quan tâm!