Giới thiệu chung

Là Hệ thống phục vụ công tác Quản lý danh mục, thông tin, tiến độ thực hiện, tiến độ lựa chọn nhà thầu của các công trình động lực, trọng điểm; Hỗ trợ cập nhật các vướng mắc, khó khăn của Chủ đầu tư, quản lý dự án, nhà đầu tư; Tổng hợp và trích xuất các báo cáo thống kê liên quan đến dự án.


CÁC TÍNH NĂNG

files

Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án

- Cập nhật thông tin dự án, cam kết tiến độ thực hiện.
- Báo cáo tiến độ thực hiện và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gửi Sở KH&ĐT.
- Cập nhật các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án gửi Sở KH&ĐT.

files

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Theo dõi thông tin, tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân, tiến độ lựa chọn nhà thầu của các công trình trọng điểm, động lực.
- Hỗ trợ xử lý các vướng mắc, khó khăn của Chủ đầu tư, các đơn vị quản lý dự án, nhà đầu tư.
- Tổng hợp và trích xuất các báo cáo thống kê liên quan đến dự án.

files

Các tính năng khác

- Hệ thống liên kết với phần mềm quản lý vốn XDCB và Giám sát các dự án đầu tư để lấy thông tin chung về dự án động lực, trọng điểm.
- Hệ thống tích hợp với thông tin phần mềm Sở Nội Vụ, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.
- Hệ thống thông báo giúp các đơn vị theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện đúng thời gian.

Sơ đồ tổng quan

diagram

Giá trị mang lại

check Quản lý dự án

Quản lý tốt các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh bao gồm từ thủ tục hồ sơ thẩm định đến việc lập kế hoạch vốn, bố trí vốn.

check Kênh thông tin xuyên suốt

Xây dựng một kênh thông tin xuyên suốt cho các đơn vị gồm sở, ban, ngành, thành phố, thị xã, chủ đầu tư, ban quản lý dự án… thực hiện quản lý các hồ sơ thẩm định, các báo cáo về nhu cầu kế hoạch vốn, báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân cũng như xem được các nội dung vốn được bố trí cho từng dự án của đơn vị đang quản lý.

check Tối ưu thời gian

Giảm thiểu thời gian xử lý thủ công, giảm thiểu rủi ro trong việc tổng hợp thủ công cho chuyên viên đồng thời nâng cao công tác quản lý, tăng hiệu suất làm việc khi thực hiện tin học hóa vào quản lý các dự án đầu tư.

gia-tri-mang-lai

Đăng ký tư vấn

Liên hệ ngay với chúng tôi trong hôm nay để được tư vấn chi tiết hơn về giải pháp hoặc phần mềm mà bạn đang quan tâm!